Çözüm Bina Yönetimi Sizlere Kalıcı Çözümler Sunar
Merak Ettğiniz Sorular ve Cevapları
Merak Ettğiniz Sorular ve Cevapları
Soru: Apartmanda, kat sahibi istediği değişikliği yapabilir mi?
CEVAP : Kat sahiplerinden biri, diğer kat sahiplerinin rızası olmadıkça, tesis veya değişiklik yapamaz ayrıca tüm sahiplerin onayını alsa bile, onanmış proje ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis ya da onarım yapamaz. Bu durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur. Ancak, yönetici aynı zamanda kat sahibiyse dava açabilir.

Soru: Kiracı ikamet ettiği evi satın almak isteyenlere göstermek zorunda mıdır?
CEVAP: Ev sahibi satmak istediği evini, içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda, mahkemeden tedbir kararı çıkartıp, belli gün ve saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir. Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır. Ve taraflar bu hükümlere uymak zorundadır.

Soru: Kiracınız kirayı ödemiyorsa nasıl dava açabilirsiniz?
CEVAP : Bir kira yılı içinde, sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmayan kiracıya iki (2) defa ihtarname çekilmişse, akdin sonunda tahliye davası açılabilir. İki (2) haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davalarının mutlak surette kira süresinin sona ermesini takip eden bir (1) ay içinde açılması gerekir. Eğer bu bir (1) aylık süre geçirilirse, ev sahibinin dava hakkı bir sonraki döneme kadar düşmüş olur. (ihtarın haklı olabilmesi için kiracının eline ihtarname geçmeden ev sahibinin ödemeyi kabul etmemesi gerekir)

Soru: Sözleşmeli kapıcınız başka bir apartmanda çalışıyorsa?
CEVAP : Sözleşmeli olduğunuz kapıcınız eğer başka bir apartmanda çalışıyorsa, apartmanınızda yerine getirmesi gereken yükümlülüklere bakılmaksızın, sözleşmesini başka yerde çalıştığını haber aldıktan sonra altı (6) iş günü içerisinde fesih edebilirsiniz.

Soru: Apartmanın dış cephesini boyatacağız Kat Mülkiyeti kanununa göre Yönetici nerelerin boyatılmasından sorumludur?
CEVAP : Yönetici ana taşınmazın ortak yerlerinden sorumludur. Dış cephe olayında bütün dış duvarlar ortak yerdir ancak kapalı balkonlar balkon demirleri ve daire pencereleri dışarıdan gözükse dahi dairelerin kendi sorumluluğundadır. Hiçbir daire malikini balkon demirinin toplanan ortak para ile boyanmasına zorlayamazsınız.

Soru: Anagayrimenkulün, kütükte, mesken iş veya ticarethane yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde klinik açılabilir mi?
CEVAP : KMK Madde 24’e göre hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Soru: Apartmanlarda özel kulüp kurulabilir mi?
CEVAP : Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri, imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birisinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalarına şerh verilir.

Soru: İşyeri veya Ticarethane olarak tescil edilmiş yerlere ayrıca karar almadan fırın açılabilir mi?
CEVAP : Evet

Soru: Mesken olarak tapuya kayıtlı bağımsız bölüm büro olarak kullanılabilir mi?
CEVAP : Evet. Bürolar, K.M.K Madde.24'de sözü geçen iş yerlerinden ne açık nede kapalı olarak hiç birinin veya benzerlerinin kapsamına girmez. Kullanılması veya kiraya verilmesi için Kat Malikleri Kurulu kararına da ihtiyaç yoktur.

Soru: Ticari şirketlerin faaliyet gösterdiği yer büro olarak kabul edilir mi?
CEVAP :Hayır. Limited - Anonim şirket vb. unvanlı kuruluşlar ticarethane kapsamındadır. Örnek:3 Avukat arkadaş müşterek bir büro kiralayıp her odasını biri kullanabilir. Aynı 3 avukat Hukuk limited Şirketini kurup (Ltd Şti Ticarethane olduğu için) mesken olarak tescil edilmiş binalarda faaliyet gösteremezler.

Soru: Bürolara neler örnektir?
CEVAP :Kültür Sanat Vakfı Bürosu, Mühendislik Büroları, Doktor Muayenehaneleri

Soru:Büro kabul edilmeyenler hangileridir?
CEVAP :Parti merkez ve büroları, Bankalar, Emlak Komisyoncuları

Soru: Balkonlar ortak yerler midir?
CEVAP :Balkonlar bağımsız bölüme dâhildir. Ancak balkonun tavanı, tabanı ve yanındaki dış duvarlar ortak yerlerdendir. Balkonun kapatılması hali ortak yere müdahale demektir. Keza balkon demirlerinin bakım ve boyası o bağımsız bölüme aittir

Soru: Dükkân önlerindeki boşluklar ortak yer midir?
CEVAP :Pastane, lokanta, market vb. işyerlerinin önünde bulunan boşluklar ortak alanlardır ve faydalanma hakkı tüm maliklere aittir. AÇIKLAMA: "Dükkânın önünde bulunan arsa parçasının dükkânın kapsamı içerisinde bulunması isteniyorsa, bu hususun ana taşınmazın projesinde ve ayrıca resmi sözleşmede belirtilmesi gerekir

Soru: Ana duvar nedir?
CEVAP :"Bağımsız bölümleri birbirinden ayıran ve taşıyıcı özelliği olan ya da bağımsız bölüm içerisinde taşıyıcı özelliği olan duvarlardır." AÇIKLAMA: Ana duvarlar ana taşınmazın ortak yerlerindendir. Ana duvarı yıkıp açmak, pencereyi kapı yapmak gibi değişiklikler bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça yapılamaz."

Soru: Su, Kalorifer, kanalizasyon, nereye kadar ortak yer kavramı içindedir?
CEVAP :Su tesisatları daire içine girene kadar ortak yerdir. Kalorifer sisteminin tamamı ortak yerdir. Kanalizasyon hatları (düşey olanlar) ortak bunlara yapılan bağlantılar ise dairelerin kendi malıdır.

Soru: Binamızın en üst katında oturan komşumuz çatıya çıkan merdiven boşluğuna demir kapı yaptırmış. Buna hakkı var mı?
CEVAP : Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 4/5 ‘inin yazılı rızası olmadan ana gayrimenkulün ortak yerlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Soru: Giriş dairesi kolonu keserek salonunu genişletebilir mi?
CEVAP : Kat maliklerinden biri kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz

Soru: Üstümdeki dairede tadilat yapılırken alçı tavanımız zarar gördü.Tazmin edebilir miyim?
CEVAP :Her kat maliki ana gayrimenkul ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur

Soru:Giriş dairemizdeki komşumuz asansörden faydalanmadığı için masraflarına katılmak istemiyor. Böyle bir seçeneği var mı?
CEVAP :Kat malikleri ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek ortak gider payını ödemekten kaçınamaz.

Soru: Aidatını geciktiren dairelerden faiz alınabilir mi?
CEVAP :Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki geciktiği günler için aylık %5 gecikme zammı alınabilir
Soru: Giriş dairesindeki komşumuz evini dükkân olarak kiraya verebilir mi?
CEVAP : Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bölümünde kat maliklerinin oybirliği kararı olmadıkça işyeri olarak kullanılamaz.

Soru: Yeni taşındığım binanın bazı daireleri henüz kullanılmıyor. Bu nedenle binada hiçbir işlem yapamıyoruz. Bununla ilgili ne yapmamız gerekir?
CEVAP :Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin 2/3'ü fiilen kullanılmaya başlanmışsa kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

Soru: Bina toplantısında kaç kişiyi temsil edebilirim?
CEVAP :Kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Oran %5'dir.40 ve daha az sayıdaki taşınmazlarda ise en fazla iki kişiyi temsil edebilirsiniz

Soru: Komşumuzun sürekli havlayan köpeği yüzünden rahatsız oluyoruz..Evcil hayvan beslenmesi ile ilgili bir yaptırım var mı?
CEVAP :Kat malikleri ve kiracılar bağımsız bölümlerini ortak yerleri ve eklentileri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak ve özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler

Soru: Giriş dairesi ve yanındaki dükkânın sahibi diğer kat sahiplerinden izin almadan dükkân ile meskeni birleştirerek kullanabilir mi?
CEVAP :Ana gayrimenkulün tapu sicilinde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünün işyerine katılarak kullanılması için kat malikleri kurulunun oy birliği ile karar alması gerekir

Soru: Binamız 12 daireli, yönetici seçmek zorun damıyız?
CEVAP : Ana gayrimenkulün 8 veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici atanması zorunludur.

Soru: Apartmanda 11 yıllık kapıcılık yaptım kendi isteğimle çıkacağım tazminat alabilir miyim?
CEVAP : İşçi tarafından yapılacak fesihler haklı bir nedene dayanmakta ise, işçi 4857 İş Kanunun göndermesiyle 1475 sayılı Eski İş Kanunun 14. maddesinde yer alan kıdem tazminatını talep etme hakkını kazanır. Ayrıca şartların oluşması halinde, emeklilik, askerlik, kadın işçinin evlenmesi halinde yapılacak fesihler neticesinde işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Soru: 43 daireli bir apartmanın yöneticisiyim kapıcının elektrik, su ve doğalgaz paraları bina tarafından mı ödeniyor ödeniyorsa ne kadarı bina tarafından ödeniyor ?
CEVAP : Yasal olarak böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kapıcınız ile yapacağınız iş sözleşmesi kapsamında bu ödemelerin bir kısmını ya da tamamını kat malikleri üstlenebilir.

Soru: Merkezi sistem doğalgazdan bireysel kombiye geçtik. Kapıcı dairesinin kombi masrafını kim karşılamalı?
CEVAP : Kapıcı dairesi ortak alandır ve ortak alanlara yapılacak giderler kat maliklerince yönetim planı hükümleri gereği karşılanmalıdır. Kapıcınızı kapıcı dairesinde ikamet ettirmek durumunda iseniz kombisini almalısınız. Ancak ısınma giderlerini karşılamakla yasal olarak mükellef bulunmamaktasınız.

Soru: : 6 yıldır bir binada kapıcı olarak çalışmaktayım sigorta yapmadılar. Mahkemeye versem geri dönük haklarımı alabilir miyim?
CEVAP : Çalışma Bakanlığına şikâyette bulunmanız ve dava açmanız halinde tüm yasal haklarınızı kazanmanız mümkündür.

Soru: Yöneticinin haberi olmadan ve denetçilerin haberi olmadan bir daire sahibi şahsi çıkarları için kapıcıyı işten attırabilir mi?
CEVAP : Kapıcının işvereni kat malikleri kuruludur. Kapıcıyı işe almak ve çıkarmak kat malikleri kurulunun yetkisindedir. Bu yetkisini yönetici eliyle kullanabilir. Ancak tek bir kat maliki bu yönde tasarrufta bulunamaz.

Soru: Bir kat maliki kendi bağımsız bölümünde, kalorifer peteğini büyütüp veya çoğaltabilir mi?
CEVAP : KMK 19.madde gereği bina kalorifer tesisat projesine aykırı değişiklikler için ( petek ekleme gibi ) kat maliklerinin beşte dördünün yazılı oluru alınmaksızın değişiklik yapılması hukuki değildir.

Soru: Site yönetiminin apartman girişine astığı listede aidat borcum olduğu ve ödemem gereği belirtilmiş. Ancak ben aidatlarımı tam ödediğimi banka dekontları ile belgelediğimde başka bir borç için kesilmiştir ifadesi kullanılıyor. Aidat olarak bankaya yatırdığım para başka bir borç için kesilebilir mi?
CEVAP : Bina giderleri için yaptığınız ödemelerin açıklaması ne için ise yöneticinin o açıklama gereği işlem yapması gerekmektedir. Aksine uygulama için yasal hakkınızı kullanmanız mümkündür.

Soru: Yeni aldığım evim zemin kat ve asansörle hiç ilgim yok. Yasal olarak asansör giderlerinden nasıl muaf olabilirim ?
CEVAP : Bina Yönetim planınızda özel düzenleme varsa muaf alabilirsiniz. Şayet böyle bir özel düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği tüm bina giderlerine katılmanız gerekir.
Web Sitemiz Hizmete Girmiştir
Web sitemiz yayına girmiştir. Siz değerli müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizi yayına aldık. Problemlerinize daha kalıcı çözüm
YAZININ DEVAMI
Çözüm Bina Yönetimi Tüm Hakları Saklıdır
Toplam : 186987 Çözüm Bina Yönetimi Kayseri, 444 5 702,Site Bina Yönetim Programı,Muhasebe Hukuk Danışmanlığı,Site Yönetim Sistemleri,Sigorta Hizmetleri,Periyodik Asansör Bakımları ve Arızaları, Isıtma Kazanları Periyodik Bakımları ve Arızaları,Brülör Kat Kaloriferi Radyatör Arızaları ve Uygulamaları,Sıhhi Tesisat Arızaları, Hidrofor ve Sirkülasyon Pompaları Arıza ve Yenileme Hizmetleri,Elektrik Tesisat Arızaları ve Görüntülü Diafon Kurulum Hizmetleri,Güvenlik, Alarm ve Yangın İhbar Sistemlerinin Kurulması,Periyodik Jenaratör Bakımları ve Arızaları,Ortak Anten Sistemlerinin Kurulması ve Periyodik Bakımı,Otomatik Bina Giriş Sistemleri Kurulması ve Arızalarının Giderilmesi,Otopark ve Bina Otomasyon Hizmetleri,Boya ve Dekorasyon Hizmetleri,Bahçe ve Peyzaj Düzenlemesi,Havuz ,Çatı Bakım ve Yenileme Hizmetleri,Periyodik Su Deposu Temizliği ve Bakımları,Dış Cephe Mantolama Sistemleri Isı ve Su Yalıtımı,Yangın Söndürme ve Önleme Tedbirleri,Bina Giriş Sistemleri (Posta Kutuları ve Duyuru Panoları,Ahşap Çatı Osb Arduvaz Kumlu Membran Uygulamaları,Baca Temizlik Hizmetleri ,Haşere İlaçlama Hizmetleri Karotcu,Karot delme,KAROT Aqua İhlas Su Arıtma Cihazı Ayhan Vural Web, Web Tasarımı